[2024] Vibes Meaning In Marathi

Vibes Meaning In Marathi – “Vibes” हा शब्द एक अनौपचारिक आणि बोलचाल शब्द आहे, ज्याचा उगम “कंपन”(vibrations) चे संक्षिप्त रूप आहे. दैनंदिन भाषेत, हे बऱ्याचदा एकंदर वातावरण, मनःस्थिती किंवा विशिष्ट ठिकाण, परिस्थिती किंवा व्यक्तीच्या भावनांचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते. हे सकारात्मक किंवा नकारात्मक रीतीने समजल्या जाणाऱ्या उर्जेची किंवा आभाची भावना व्यक्त करते.

जेव्हा कोणी “चांगले कंपन” चा उल्लेख करते तेव्हा ते सामान्यत: सकारात्मक आणि सुसंवादी वातावरणाचा संदर्भ घेतात. हे एखाद्या व्यक्तीची ऊर्जा किंवा वृत्ती, ठिकाणाचे वातावरण किंवा परिस्थितीच्या एकूण भावनांशी संबंधित असू शकते. दुसरीकडे, “वाईट कंप” नकारात्मक किंवा अस्वस्थ वातावरण सूचित करतात.

विशिष्ट तपशीलांवर विसंबून न राहता, गोष्टी कशा वाटतात याची व्यक्तिनिष्ठ आणि अंतर्ज्ञानी भावना व्यक्त करण्याचा “व्हायब्स” चा वापर लोकप्रिय मार्ग बनला आहे. एखाद्या विशिष्ट अनुभवाच्या भावनिक किंवा उत्साही टोनची भावना व्यक्त करण्यासाठी हे सहसा प्रासंगिक संभाषणे, संगीत आणि सोशल मीडियामध्ये वापरले जाते.

Examples of Vibes Meaning in Marathi

Positive Vibes:
“I’m getting such positive vibes from this place. Everyone seems so friendly and happy.”
सकारात्मक भावना:
“मला या ठिकाणाहून असे सकारात्मक वातावरण मिळत आहे. प्रत्येकजण खूप मैत्रीपूर्ण आणि आनंदी दिसतो.”
Chill Vibes:
“Let’s just hang out and enjoy some chill vibes tonight. No stress, just good company.”
शांत भावना:
“चला मजेत वेळ घालवूया आणि आज रात्री काही थंड वातावरणाचा आनंद घेऊया. कोणताही ताण नाही, फक्त चांगली संगत.”
Good Vibes Only:
“I’ve decided to surround myself with good vibes only. Negativity has no place in my life.”
फक्त चांगल्या लहरी:
“मी स्वतःला फक्त चांगल्या भावनांनी घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्या आयुष्यात नकारात्मकतेला स्थान नाही.”
Creative Vibes:
“I need to find a place with creative vibes to get inspired for my art project.”
क्रियात्मक भावना:
“माझ्या कला प्रकल्पासाठी प्रेरित होण्यासाठी मला सर्जनशील लहरींसह एक स्थान शोधण्याची आवश्यकता आहे.”
Beach Vibes:
“The sound of the waves and the warm sand under my feet – total beach vibes.”
समुद्र किनाऱ्यावरील लहरी:
“लाटांचा आवाज आणि माझ्या पायाखालची उबदार वाळू – एकूण समुद्रकिनाऱ्याचे कंप.”
Party Vibes:
“The music is pumping, and everyone’s dancing. These are some serious party vibes!”
पार्टी भावना:
“संगीत वाजत आहे, आणि प्रत्येकजण नाचत आहे. हे काही गंभीर पार्टी भावना आहेत!”
Romantic Vibes:
“Candlelit dinner, soft music playing – definitely getting romantic vibes from this date.”
रोमँटिक व्हायब्स:
“मेणबत्तीच्या रात्रीचे जेवण, मऊ म्युझिक प्ले – या तारखेपासून रोमँटिक व्हायब्स मिळवणे.”
Energetic Vibes:
“The gym has such energetic vibes in the morning. It really gets me motivated for the day.”
ऊर्जावान कंप:
“जिममध्ये सकाळी खूप उत्साही वातावरण असते. यामुळे मला दिवसभरासाठी खरोखर प्रेरणा मिळते.”
Autumn Vibes:
“Walking through the park, surrounded by falling leaves—such cozy autumn vibes.”
शरद ऋतूतील व्हाब्स:
“उद्यानामधून चालत जाणे, गळणाऱ्या पानांनी वेढलेले – अशा आरामदायक शरद ऋतूतील कंपने.”
Old School Vibes:
“Listening to vinyl records gives me those old school vibes. It’s a different experience.”
ओल्ड स्कूल वाइब्स:
“विनाइल रेकॉर्ड्स ऐकल्याने मला शाळेतील जुन्या लहरी मिळतात. हा एक वेगळा अनुभव आहे.”

ही उदाहरणे दर्शवितात की “Vibes” हा शब्द वेगवेगळ्या परिस्थितीतील एकूण भावना किंवा वातावरण व्यक्त करण्यासाठी कसा वापरला जातो.

Leave a Comment