[2024] Greet Meaning In Marathi

Greet Meaning In Marathi – “अभिवादन”. “Greet” या शब्दाचा अर्थ “अभिवादन” हा आहे. “अभिवादन” हा शब्द एक क्रियापद आहे जो …

Read more

[2024] Designation Meaning In Marathi

Designation Meaning In Marathi – “पदनाम”. “Designation” शब्दाचा अर्थ “पदनाम” हा आहे. “पदनाम” हा शब्द एखाद्या विशिष्ट भूमिका, स्थिती किंवा …

Read more

[2024] Decent Meaning In Marathi

Decent Meaning In Marathi – “सभ्य”. “decent” या शब्दाचा अर्थ आहे “सभ्य”. “सभ्य” हे इंग्रजीतील एक विशेषण आहे जे समाधानकारक, …

Read more

[2024] What Meaning In Marathi

What Meaning In Marathi अर्थात “What” याचा अर्थ “काय” असा आहे. हा शब्द इंग्रजीतील सर्वनाम आणि प्रश्नार्थक शब्द आहे. हे …

Read more

[2024] Vibes Meaning In Marathi

Vibes Meaning In Marathi – “Vibes” हा शब्द एक अनौपचारिक आणि बोलचाल शब्द आहे, ज्याचा उगम “कंपन”(vibrations) चे संक्षिप्त रूप …

Read more

[2024] Official Meaning in Marathi

Official Meaning in Marathi – अधिकृत. “अधिकृत” हा शब्द एखाद्या प्रस्थापित प्राधिकरण, संस्था किंवा सरकारद्वारे औपचारिकपणे मान्यताप्राप्त किंवा अधिकृत असलेल्या …

Read more