[2024] Official Meaning in Marathi

Official Meaning in Marathi – अधिकृत. “अधिकृत” हा शब्द एखाद्या प्रस्थापित प्राधिकरण, संस्था किंवा सरकारद्वारे औपचारिकपणे मान्यताप्राप्त किंवा अधिकृत असलेल्या एखाद्या गोष्टीचा संदर्भ देतो. जेव्हा एखादी संस्था किंवा दस्तऐवज अधिकृत मानले जाते, तेव्हा ते एक औपचारिक आणि कायदेशीर दर्जा धारण करते, बहुतेकदा असे सूचित करते की ते संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केले आहे, मंजूर केले आहे.

विविध संदर्भांमध्ये, हा शब्द दस्तऐवज, विधान किंवा संप्रेषणाची अधिकृत आवृत्ती नियुक्त करण्यासाठी लागू केला जाऊ शकतो.
अधिकृत कागदपत्रे किंवा विधाने अचूक, वैध आणि कायदेशीर बंधनकारक मानले जातात.

अधिकृत” शब्दाचा वापर प्रश्नातील माहिती किंवा घटकाची वैधता आणि मान्यताप्राप्त स्थिती यावर जोर देतो.

Example: Official Meaning in Marathi

Official Document:
Example: “The signed contract is the official agreement between the two parties.”
अधिकृत दस्तऐवज:
उदाहरण: “स्वाक्षरी केलेला करार हा दोन पक्षांमधील अधिकृत करार आहे.”
Official Statement:
Example: “The president issued an official statement addressing the current state of the economy.”
अधिकृत विधान:
उदाहरण: “अध्यक्षांनी अर्थव्यवस्थेच्या सद्य स्थितीला संबोधित करणारे अधिकृत विधान जारी केले.”
Official Announcement:
Example: “The company made an official announcement about the launch date of their new product.”
अधिकृत घोषणा:
उदाहरण: “कंपनीने त्यांच्या नवीन उत्पादनाच्या लॉन्च तारखेबद्दल अधिकृत घोषणा केली आहे.”
Official Representative:
Example: “The ambassador is the official representative of the country in diplomatic matters.”
अधिकृत प्रतिनिधी:
उदाहरण: “राजदूत हा राजनैतिक बाबींमध्ये देशाचा अधिकृत प्रतिनिधी असतो.”
Official Logo:
Example: “The official logo of the organization is prominently displayed on all official correspondence.”
अधिकृत लोगो:
उदाहरण: “संस्थेचा अधिकृत लोगो सर्व अधिकृत पत्रव्यवहारांवर ठळकपणे प्रदर्शित केला जातो.”
Official Transcript:
Example: “To apply for the job, you need to submit your resume along with your official academic transcripts.”
अधिकृत उतारा:
उदाहरण: “नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचा रेझ्युमे तुमच्या अधिकृत शैक्षणिक प्रतिलेखांसह सबमिट करणे आवश्यक आहे.”
Official Language:
Example: “English is the official language of many international organizations.”
अधिकृत भाषा:
उदाहरण: “इंग्रजी ही अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांची अधिकृत भाषा आहे.”
Official Ceremony:
Example: “The inauguration was attended by various dignitaries and marked the official opening of the new facility.”
अधिकृत समारंभ:
उदाहरण: “उद्घाटनाला विविध मान्यवर उपस्थित होते आणि नवीन सुविधेचे अधिकृत उद्घाटन झाले.”

प्रत्येक बाबतीत, “अधिकृत” म्हणजे औपचारिक आणि मान्यताप्राप्त स्थिती सूचित करते, जे सूचित करते की नमूद केलेला दस्तऐवज, विधान, प्रतिनिधी किंवा घटक कायदेशीर आणि अधिकृत आहे.

Leave a Comment