सांगली जिल्हातील वारणा नदी काठच्या कोकरुड नावाच्या छोट्याशा गावातील एक व्यक्ती जिद्दीने कसे आपले जीवन बदलतो, ते एकदा बघाच.